Prawa autorskie

Część materiałów, które znajdują się na stronie pochodzą z zewnętrznych źródeł. W miarę możliwości dokładane są starania, by umieszczać informacje o źródle pochodzenia informacji.

Nie przypisujemy sobie pełnych praw autorskich do ich twórczości. Wszystkie zawarte informacje na stronie są inspirowane artykułami pochodzącymi z innych stron.

Jeżeli widzisz, że któryś z opublikowanych wpisów narusza prawa autorskie, prześlij e-mail z informacjami:
– link do strony internetowej lub inny dowód, że opublikowane przez nas materiały mają ograniczone prawa autorskie
– link do opublikowanego wpisu, w którym pojawiły się zgłaszane materiały
– kontakt do siebie
– oświadczenie, że wymienione użycie materiału nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo i że działasz w dobrej wierze
– oświadczenie, że wszystkie podane informacje są zgodne z prawdą i że jesteś właścicielem własności intelektualnej albo jesteś uprawniony do jej reprezentowania w imieniu właściciela

Po otrzymaniu wyżej wymienionych informacji zostaną podjęte działania w celu wyjaśnienia sytuacji i usunięcia materiałów ze strony.